Downloads

De Joop Gilliamse crèche is een volledig erkende vorm van kinderopvang door de GGD Amsterdam. We zijn 1 van de 2 ouder participatie crèches in deze stad. Meer weten en lezen? Dat kan!

Hier kun je het Pedagogisch beleidsplan en het meest recente GGD rapport lezen:

Pedagogisch beleidsplan en veiligheid Joop Gilliamse november 2020

inspectie rapport 03-06-2021

Inspectie rapport 09-10-2020

Jaarlijks onderzoek 2020

Jaaarlijks rapport 2019

Elk jaar wordt het pedagogisch beleidsplan met daarin het veiligheidsplan geüpdate en verwerken we de feedback van de GGD. Ook worden ouderparticipatiecrèches binnenkort officieel erkend dankzij een door de eerste kamer aangenomen nieuw wetsvoorstel.

Persbericht bopc v3